(Toch) Duitse plannen voor tolheffing in grensregio's?

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op woensdag 25 januari 2017, 3:19.

Schriftelijke vragen van leden Visser en Nijkerken-De Haan (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de Duitse tolheffing in grensregio’s

 • 1) 
  Heeft u kennis genomen van het artikel "Duitse minister maakt geen uitzondering voor grensregio's" d.d. 25 januari?
 • 2) 
  Klopt het bericht dat de Duitse minister geen uitzondering wil maken voor de grensregio's? Zo ja, wat vindt u hiervan? Bent u bereid om actie te ondernemen? Zo ja, welke?
 • 3) 
  Op welke wijze werkt u nu al samen met o.a. de Oostenrijkse regering om de Duitse tolplannen tegen te houden? Welke stappen zijn er genomen en worden er nog genomen?
 • 4) 
  Kunt u de uitkomsten van het overleg, dat mede op verzoek door Oostenrijk vandaag wordt gehouden in Brussel, over de Duitse tol met de Kamer delen?
 • 5) 
  Is in het overleg gesproken over een eventuele gang naar de rechter? Bent u bereid en zo ja, gaat u naar de rechter stappen samen met o.a. de Oostenrijkse regering? Zo nee, waarom niet?
 • 6) 
  Kunt u nogmaals bevestigen of u bereid bent om alle mogelijke stappen te nemen om de Duitse tolplannen die de Nederlandse automobilist onnodig op kosten jaagt, discrimineert en de Nederlandse grensregio's economisch dupeert, tegen te houden?