Europarlement bezorgd om toenemende christenvervolging

Met dank overgenomen van Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) i, ChristenUnie (CU) i, gepubliceerd op woensdag 18 januari 2017.

Vandaag presenteerde Michael Wharton, directeur Open Doors Frankrijk, de ranglijst Christenvervolging 2017 in het Europees Parlement, Straatsburg. Veel Europarlementariërs woonden die bijeenkomst bij en toonden zich bezorgd over de toenemende christenvervolging wereldwijd. Peter van Dalen was gastheer van de bijeenkomst:"...

,,Ik nodig Open Doors sinds enkele jaren uit om de ranglijst Christenvervolging in het Europees Parlement te presenteren. Dat helpt de Leden van het Europees Parlement en mij met nog meer betrokkenheid en focus ons in te zetten voor vervolgde christenen wereldwijd."

De ranglijst van Open Doors geeft aan welke landen in 2017 het meest gevaarlijk zijn voor christenen. De lijst is gebaseerd op metingen over het jaar 2016. Open Doors onderscheidt twee vormen van vervolging; te typeren als ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’). Bij de eerste vorm maakt de druk van overheid, familie en omgeving het leven voor christenen moeilijk en soms ondraaglijk. De tweede vorm van vervolging is duidelijk zichtbaar; het gaat hierbij om martelingen, verkrachtingen, zware mishandeling en moord.

Trends

In 2016 zag Open Doors weliswaar het aantal moorden afnemen, maar de algemene druk op christenen nam wel degelijk toe. De meest opmerkelijke trend was misschien wel de toenemende onderdrukking in India. Van Dalen: ,,Ik ben lid van de India-delegatie in het Europees Parlement en heb het land al meerdere keren bezocht. Telkens vertellen ministers en parlementariërs mij daar dat India een voorbeeld is van democratie en multiculturele samenleving. Dat geloofde ik toen al niet, maar Open Doors maakt voorgoed een einde aan dit rooskleurige plaatje. De Hindu-nationalistische regering Modi zet minderheden zoals christenen overal zwaar onder druk. Dat onrecht moet door Europa veel steviger aan de orde worden gesteld. Desnoods bevriezen we de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag."

Een andere concrete aanbeveling betreft Saoedi Arabië en andere Golfstaten. Van Dalen: ,,Open Doors signaleert al jaren een toenemende radicalisering in die regio. Europa moet veel harder optreden tegen landen die ons met hun olieleveranties in bedwang willen houden. Het is belangrijk dat Europarlementariërs weten wat er met ons oliegeld gebeurt. Een deel gaat rechtstreeks naar radicale imams en organisaties. Ook hier in Europa zelf overigens!"

Actie

Peter van Dalen herinnerde zijn collega's aan een aantal behaalde successen, zoals Europese richtlijnen over het herkennen en voorkomen van geloofsvervolging. Deze richtlijnen zijn onder alle Europese ambassades wereldwijd verspreid. Ook is er sinds vorig jaar een speciaal Europese gezant, de Slowaak Figel, die veel vrijheid heeft om geloofsvervolging aan te kaarten. Maar deze successen zijn nog niet voldoende. Van Dalen: ,,De afgelopen jaren is Europa zich beter bewust geworden van geloofsvervolging in de wereld. Wat nodig is, is politieke wil om ook echt druk uit te oefenen op landen als India, Saoedi Arabië, Turkije en Nigeria. Europa is het grootste handelsblok en de grootste donor ter wereld. Deze hefbomen moeten we inzetten om concrete verbeteringen te krijgen voor christenen in de verdrukking."

Van Dalen is ook realistisch: ,,De Bijbel vertelt en de geschiedenis leert dat er altijd geloofsvervolging zal zijn. We leven in een gevallen wereld. Maar juist in die situaties groeit de kerk. Toch moeten we niet achterover leunen. Door bidden en werken kunnen we christenen in de verdrukking toch helpen en een hart onder de riem steken."