Goede stap in ouderenzorg

Met dank overgenomen van M.J.J. (Marith) Volp i, gepubliceerd op vrijdag 13 januari 2017.

Onze ouderen hebben recht op een liefdevolle en waardige oude dag. Het is dan ook mooi nieuws dat staatssecretaris van Rijn ervoor heeft gezorgd dat het kabinet 100 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de ouderenzorg. Hard nodig ook, want met dit geld kunnen er veel nieuwe medewerkers aan de slag in verpleeghuizen. Dan zijn er meer handen aan het bed en hebben zorgverleners ook meer tijd, aandacht en zorg voor bewoners.

Als je wat ouder wordt en thuis wonen niet langer gaat, is een opname in een verpleeghuis soms nodig. Dat is een ingrijpend moment. Dan moet je kunnen vertrouwen op goede zorg. Bewoners van verpleeghuizen maar ook hun familie moeten er van op aan kunnen dat ze liefdevolle zorg krijgen. In alle verpleeghuizen wordt keihard gewerkt door de medewerkers om ouderen volop aandacht en goede zorg te geven. Soms kunnen zij het vele werk niet aan. Er zijn teveel bewoners om iedereen goed te kunnen verzorgen, of ze hebben niet de juiste opleiding om het werk goed te kunnen doen. Hugo Borst en Carin Gaemers vroegen in hun manifest onder andere aandacht voor dit probleem.

Om een start te maken dit op te lossen wordt door staatssecretaris van Rijn nu direct extra geld beschikbaar gesteld. 100 miljoen euro om alle medewerkers in verpleeghuizen nieuwe, goed opgeleide collega’s te geven. Zodat in een verpleeghuis alle bewoners kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg. Daarmee wordt nu weer een nieuwe stap gezet om alle ouderen in Nederland een waardige oude dag te geven.