Gewijzigde motie Agnes Mulder over behoud van de werkgelegenheid bij ECN/TNO in Petten (ter vervanging van 31239, nr. 227) - Stimulering duurzame energieproductie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 21 februari 2020
kalender

1.

Tekst

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 244 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 227

Voorgesteld 14 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van het onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) voor een duurzame toekomst en het belang van ECN voor de werkgelegenheid in de noordelijke regio van Noord-Holland;

Verzoekt de regering binnen de huidige financiŽle kaders in te zetten op het behoud van werkgelegenheid bij de combinatie van ECN en TNO in Petten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.