Geld voor vier concrete maatregelen om kans op werk te vergroten!

Met dank overgenomen van Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, gepubliceerd op donderdag 8 december 2016, 2:50.

Het eerste amendement heet officieel 'versterking van initiatieven in de grensstreek' en houdt eigenlijk in dat er 14 keer € 100.000 wordt vrijgemaakt voor de arbeidsmarktregio's zodat zij meer geld hebben om bestaande initiatieven een tijdelijke impuls te geven. Het geld is bestemd om de personele capaciteit in deze grensregio's tijdelijk te vergroten maar belangrijk is wel dat het geld aanvullend wordt ingezet en daarmee bestaande initiatieven versterken. Goed nieuws voor regio's als Limburg, Twente en Zeeuws-Vlaanderen dus!

Het tweede amendement gaat over de klantprofielen die gemeenten moeten maken van hun inwoners die tot de doelgroep banenafspraak behoren. In deze klantprofielen staat wat mensen kunnen, wat ze niet kunnen, wat ze willen, etc, etc. Allemaal hele belangrijke informatie die werkgevers nodig hebben willen ze aan de slag met deze potentiële werknemers. Tot nu toe blijft de invulling van deze profielen sterk achter. Met 35 keer € 100.000 krijgen arbeidsmarktregio's nu een financiële impuls om deze profielen te kick-starten.

Het derde en laatste amendement maakt € 100.000 beschikbaar om ervaringsdeskundigen in te zetten die zelf behoren tot de doelgroep banenafspraak. Niemand beter dan deze mensen zelf kunnen anderen enthousiasmeren en laten zien wat hun talenten zijn en wat hun meerwaarde is.

De aangenomen motie gaat over de Kandidatenverkenner van het UWV. Dit is een programma dat klantprofielen landelijk inzichtelijk maakt. De motie zorgt ervoor dat ook gemeenten met de techniek achter de Kandidatenverkenner aan de slag kunnen zodat hun systemen eventueel aansluitbaar zijn op dit centrale systeem. Dit maakt het makkelijker om in de toekomst alle systemen op elkaar aan te sluiten!

Kortom, met deze vier aanpassingen kunnen mensen eerder en beter geholpen worden in hun zoektocht naar een baan. Anderzijds kunnen werkgevers gemakkelijker werknemers aantrekken en worden de mogelijkheden aan de andere kant van de grens ook benut!