34624 NL - reglement Kamer
Overdracht taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en opheffing commissie voor de Rijksuitgaven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Reglement van Orde en de Regeling Grote Projecten in verband met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en de opheffing van de commissie voor de Rijksuitgaven

2.

Documenten

(3 stuks)

2 7 december 2016, geleidende brief, nr. 1     KST346241
Geleidende brief
 
2 7 december 2016, voorstel, nr. 2     KST346242
Voorstel tot Wijziging van het Reglement van Orde en de Regeling Grote Projecten
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.