Procedures en brieven, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender
Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 februari 2017 14:30
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
zaal Klompezaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ) i

 • Tweede nota van wijziging bij het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

  Te behandelen:

  • 34165 i-12 i Nota van wijziging d.d. 10 februari 2017 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

   Tweede nota van wijziging

   Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Knops houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

  Te behandelen:

 • Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
 • Reactie op verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Veel moslims in Nederland leven in angst’

  Te behandelen:

  • 29614 i-57 i Brief regering d.d. 3 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Reactie op verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Veel moslims in Nederland leven in angst’

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 15 februari 2017.

   • 29614 i-57 i Reactie op verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Veel moslims in Nederland leven in angst’

    download document(PDF)

 • Voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  • 29279 i-372 i Brief regering d.d. 7 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Afpakfonds en het idee van het openbaar ministerie tot het oprichten van een fonds drugsdumping en/of productie van (synthetische) drugs en de informatiedeling van de politie met gemeenten inzake de aanpak van misstanden op recreatieparken

  Te behandelen:

  • 29911 i-140 i Brief regering d.d. 7 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Afpakfonds en het idee van het Openbaar Ministerie tot het oprichten van een fonds drugsdumping en/of productie van (synthetische) drugs en de informatiedeling van de politie met gemeenten inzake de aanpak van misstanden op recreatieparken

   Besluit: Betrokken bij het VAO criminaliteitsbestrijding op 14 februari 2017.

   • 29911 i-140 i Afpakfonds en het idee van het Openbaar Ministerie tot het oprichten van een fonds drugsdumping en/of productie van (synthetische) drugs en de informatiedeling van de politie met gemeenten inzake de aanpak van misstanden op recreatieparken

    download document(PDF)

 • Afspraken rechthebbenden en internet service providers over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron

  Te behandelen:

  • 29838 i-89 i Brief regering d.d. 8 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Afspraken rechthebbenden en internet service providers over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron

   Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over auteursrecht.

   • 29838 i-89 i Afspraken rechthebbenden en internet service providers over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron

    download document(PDF)

 • Reactie op de berichten ‘Officier van justitie: Brabant is een soort van Sodom en Gomorra’ en ‘Zorgen opmars onderwereld in Noord-Nederland’

  Te behandelen:

  • 29911 i-141 i Brief regering d.d. 10 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Reactie op de berichten ‘Officier van justitie: Brabant is een soort van Sodom en Gomorra’ en ‘Zorgen opmars onderwereld in Noord-Nederland’

   Besluit: Betrokken bij het VAO criminaliteitsbestrijding op 14 februari 2017.

   • 29911 i-141 i Reactie op de berichten ‘Officier van justitie: Brabant is een soort van Sodom en Gomorra’ en ‘Zorgen opmars onderwereld in Noord-Nederland’

    download document(PDF)

 • Reactie op petitie 'Justice for Johan'

  Te behandelen:

 • Centrale Ondernemingsraad politie

  Te behandelen:

  • 28844 i-116 i Brief regering d.d. 13 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Centrale Ondernemingsraad politie

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Toezeggingen voormalig korpschef Bouman over een garantie om bij de politie werkzaam te kunnen blijven na een eventuele onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling vanwege de betrokkenheid bij een incident

  Te behandelen:

  • 29628 i-689 i Brief regering d.d. 13 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Toezeggingen voormalig korpschef Bouman over een garantie om bij de politie werkzaam te kunnen blijven na een eventuele onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling vanwege de betrokkenheid bij een incident

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

   • 29628 i-689 i Toezeggingen voormalig korpschef Bouman over een garantie om bij de politie werkzaam te kunnen blijven na een eventuele onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling vanwege de betrokkenheid bij een incident

    download document(PDF)

 • Mogelijkheden van uitbreiding van mediation in het strafrecht in relatie tot het Utrechtse model

  Te behandelen:

  • 29528 i-12 i Brief regering d.d. 14 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Mogelijkheden van uitbreiding van mediation in het strafrecht in relatie tot het Utrechtse model

   Besluit: Betrokken bij het VAO criminaliteitsbestrijding op 14 februari 2017.

 • Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 februari 2017, over het advies van het Openbaar Ministerie inzake de initiatiefwet van het lid Bergkamp over de coffeeshopketen

  Te behandelen:

  • 34165 i-14 i Brief regering d.d. 14 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 februari 2017, over het advies van het Openbaar Ministerie inzake de initiatiefwet van het lid Bergkamp over de coffeeshopketen

   Besluit: Betrokken bij de behandeling van het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Kamerstuk 34165 i).

 • Modernisering zedenwetgeving

  Te behandelen:

 • Informatie over toezending van de contourenbrief houdverbod

  Te behandelen:

  • 28286 i-903 i Brief regering d.d. 16 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Informatie over toezending van de contourenbrief houdverbod

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

 • Raadplegen Centraal levenstestamentregister

  Te behandelen:

  • 33054 i-22 i Brief regering d.d. 17 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Raadplegen Centraal levenstestamentregister

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

 • Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 februari 2017, over het bericht dat meer jihadisten uit Syrië en Irak zullen terugkeren naar Nederland met alle veiligheidsrisico’s van dien

  Te behandelen:

  • 29754 i-414 i Brief regering d.d. 20 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 februari 2017, over het bericht dat meer jihadisten uit Syrië en Irak zullen terugkeren naar Nederland met alle veiligheidsrisico’s van dien

   Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het AIVD-rapport 'Terugkeerders in beeld' op 23 februari 2017.

 • Ontwikkelingen capaciteit en personeel bij Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  • 24587 i-672 i Brief regering d.d. 6 februari 2017 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Ontwikkelingen capaciteit en personeel bij Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 8 februari 2017.

 • Incidentonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie over De Woenselse Poort

  Te behandelen:

  • 24587 i-673 i Brief regering d.d. 7 februari 2017 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Incidentonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie over De Woenselse Poort

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 8 februari 2017.

 • Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Te behandelen:

  • 33852 i-(R2023)-52 Brief regering d.d. 8 februari 2017 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

   • 33852 i-(R2023)-52 Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap

    download document(PDF)

 • Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis

  Te behandelen:

 • Voorgenomen inkoop van gedragsinterventies voor volwassenen en de integraliteit van de justitiële gedragsinterventies voor jongeren

  Te behandelen:

  • 29270 i-115 i Brief regering d.d. 14 februari 2017 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Voorgenomen inkoop van gedragsinterventies voor volwassenen en de integraliteit van de justitiële gedragsinterventies voor jongeren

   Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over justitiële jeugd.

 • Reactie verzoek commissie op het bericht ‘De Kijvelanden is een kruitvat

  Te behandelen:

  • 29452 i-207 i Brief regering d.d. 14 februari 2017 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Reactie op verzoek commissie over het bericht "De Kijvelanden is een kruitvat"

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde reactie afwachten.

 • Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2017

  Te behandelen:

  • 32317 i-458 i Brief regering d.d. 6 februari 2017 - S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

   Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2017

   Besluit: De algemeen overleggen op 22 maart 2017 over de JBZ-Raad op 23 en 24 maart 2017 worden omgezet in een schriftelijk overleg op 20 maart 2017 om 14.00 uur en onderhavige brief wordt daarvoor geagendeerd. De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk 21 maart aan de Kamer te doen toekomen met het oog op een eventueel VSO.

 • Fiche: Richtlijnvoorstel strafbaarstelling witwassen

  Te behandelen:

  • 22112 i-2301 i Brief regering d.d. 10 februari 2017 - A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

   Fiche: Richtlijnvoorstel strafbaarstelling witwassen

   Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 20 maart 2017 over de JBZ-raad op 23 en 24 maart 2017.

 • Fiche: Voorstel voor een verordening inzake de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevriezingsbevelen en confiscatiebeslissingen

  Te behandelen:

  • 22112 i-2300 i Brief regering d.d. 10 februari 2017 - A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

   Fiche: Voorstel voor een verordening inzake de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevriezingsbevelen en confiscatiebeslissingen

   Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 20 maart 2017 over de JBZ-raad op 23 en 24 maart 2017.

 • Inventarisatie maatregelen geweld tegen hulpverleners
 • Uitkomsten van het rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners
 • Rondetafelgesprek interlandelijke adoptie

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)

Deze Tweede Kamercommissie i hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegde daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie i.

3.

Meer over...