Schriftelijke vragen over het mogelijke einde van de toelating van een actieve stof die onmisbaar is voor de bewaring en export van uien

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op dinsdag 29 november 2016.

Schriftelijke vragen van het lid Geurts (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het mogelijke einde van de toelating van een actieve stof die onmisbaar is voor de bewaring en export van uien 1. Bent u bekend met het bericht ‘Uiensector schrikt van mogelijk verlies van maleïne hydrazide (verder MH)’? (*)2. Bent u zich ervan bewust dat het intrekken van de toelating van MH grote economische gevolgen heeft voor de Nederlandse uien- en aardappelsector? 3. Bent u ermee bekend of de Europese Commissie overweegt de toelating van MH niet te verlengen? Zo ja, kunt u aangeven waarom de Europese Commissie dit overweegt?4. Kunt u bevestigen dat over de toelating van MH wordt gesproken bij de vergadering op 6 en 7 december tussen de Europese Commissie en de nationale autoriteiten in het permanent comité voor planten, dieren, voedsel en veevoer, onderdeel ‘Phytopharmaceuticals legislation’?5. Gaat u zich er bij bovengenoemd overleg en daarna voor inspannen om ervoor te zorgen dat de tijd wordt gegeven om de vragen gesteld door EFSA over de toelating te beantwoorden door een tijdelijke verlenging van MH van minimaal een jaar? Zo nee, waarom niet? 6. Welke mogelijkheden ziet u om MH voor de Nederlandse uien- en aardappelsector de komende jaren beschikbaar te houden? (*) Boerderij, 28 november 2016, beschikbaar op: www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2016/11/Uiensector-schrikt-van-mogelijk-verlies-van-MH-2926067W/.  ;