Investeren in cultuuronderwijs

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op dinsdag 29 november 2016.

Kunst en cultuur dragen bij aan de onderlinge verbondenheid en weerbaarheid in de samenleving. Van jong tot oud, van welke achtergrond dan ook, cultuur heeft voor iedereen wat te beiden.

Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met kunst en cultuur in aanraking komen en blijven komen.

Niet voor niks heb ik me daar de afgelopen jaren stevig voor ingezet, bijvoorbeeld middels de invoering van de MBO-cultuurkaart en uitbreiding van muziekonderwijs in de klas. Gelukkig komen steeds meer leerlingen in aanraking met cultuur, inmiddels is er op meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen sprake van kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Om deze positieve beweging kracht bij te zetten, wordt het cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo uitgebreid. Met investeringen wordt de deskundigheid van docenten op dit terrein vergroot.

Vorige week heb ik mijn plannen onder toeziend oog van redacteuren van schoolkranten mogen bekendmaken en toelichten.

Net als het hele onderwijs, geldt ook voor Cultuuronderwijs dat goed cultuuronderwijs begint bij goede en gemotiveerde leraren.

Ik wil dan ook leraren nog beter gaan ondersteunen om goed cultuuronderwijs te kunnen geven.

Komende jaren stel ik daarom vier miljoen euro beschikbaar om cultuurcoördinatoren op scholen in staat te stellen zich verder te professionaliseren met de opleiding tot cultuurbegeleider. Verder stel ik de komende jaren vijf miljoen beschikbaar voor een subsidieregeling voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen. eerder heb ik al bekend gemaakt de komende jaren €1,2 miljoen extra per jaar voor de impuls muziekonderwijs vrij te maken. Ook het cultuuronderwijs op het vmbo is geïntensiveerd met 1,2 miljoen euro per jaar.

In 2013 heb ik het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ opgezet. Jaarlijks investeert ik 10,2 miljoen euro  in cultuureducatie, andere overheden matchen dit bedrag. Onderzoek wijst uit dat er sinds de start van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ op deelnemende scholen meer cultuuronderwijs wordt gegeven en de kwaliteit ervan is verbeterd. Steeds vaker sluit het aanbod van de culturele sector aan op de wensen van scholen zelf.

Ook het muziekonderwijs in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd. Door een subsidieregeling van 25 miljoen euro kunnen scholen subsidie aanvragen om de kwaliteit van hun muziekonderwijs te vergroten. De regeling is populair – van 557 scholen is dit schooljaar de aanvraag gehonoreerd. Scholen kunnen zich nog tot 1 april 2017 inschrijven voor het schooljaar 2017 – 2018.