34550 V, nr. 20 - Motie Van Bommel over de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU opschorten - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2017

Deze motie werd op 24 november 2016 ingediend door het Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2017.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in EU-verband ervoor te pleiten dat de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU worden opgeschort.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 24 november 2016, motie, nr. 20     KST34550V20
Motie Van Bommel over de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU opschorten
 

2.

Dossier