Verzet tegen Basel IV

Met dank overgenomen van C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga i, gepubliceerd op woensdag 23 november 2016.

23De nieuwe richtlijn van het Basel Comité over kapitaaleisen voor banken dreigt nadelig uit te pakken voor ons. Hieronder het persbericht dat ik uitstuurde.

Met gestrekt been de onderhandelingen met Basel Comité in

Europa moet zich verzetten tegen de plannen van het Basel Comité om in haar nieuwe richtlijn een universele berekening los te laten op de hoogte van de kapitaaleisen van banken. Daarom zal de VVD fractie morgen voor de resolutie van het Europees Parlement stemmen, waarmee ze een signaal afgeeft het niet eens te zijn met de plannen van Basel.

Cora van Nieuwenhuizen: “In de tijd van de financiële crisis hebben we wereldwijd banken in de problemen zien komen en hebben we banken met belastinggeld moeten redden. Daarom is het goed dat de kapitaaleisen voor banken zijn verhoogd, want ze moeten hun eigen broek ophouden. Het Basel Comité wil nu internationale standaarden neerleggen, waarbij iedere bank aan dezelfde eisen moet voldoen, terwijl ze in verschillende situaties zitten.”

Het Nederlandse bankwezen zit significant anders in elkaar dan die van, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten. “Bij ons is er, zelfs tijdens het dieptepunt van de crisis, op de woningmarkt amper verlies geleden op hypotheken. Het is niet logisch dat je die op eenzelfde manier behandelt als de hypotheken in Amerika, die daar voor veel problemen hebben gezorgd”, zei Van Nieuwenhuizen tijdens het debat in Straatsburg.

Ondernemers hebben het in de afgelopen jaren ontzettend moeilijk gehad om aan krediet te komen. Als de plannen van het Basel Comité doorgaan, gaan we terug naar af. “Ik heb Eurocommissaris Dombrovskis opgeroepen om met gestrekt been het Basel Comité in te gaan, om onze belangen te verdedigen”.