Inbreng begroting Buitenlandse Zaken - Kabinet dendert door naar federaal Europa

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op woensdag 23 november 2016, 15:31.

Inbreng Jacques Monasch. Tweede Kamer Begroting Buitenlandse Zaken 2017.

Voorzitter,

De minister stelt in de MvT op zijn begroting dat ‘de Europese Unie onder druk’ staat.

De vraag is hoe je met die constatering als kabinet en EU mee omgaat.

Laten we eens naar de afgelopen 7 dagen kijken, ik herhaal 7 dagen!!!!

In de afgelopen week, binnen een week voorzitter, pleit dit Kabinet danwel Brussel voor:

  • 1. 
    Een Europees leger
  • 2. 
    Een Europees Openbaar ministerie
  • 3. 
    Een Europese FBI

En in diezelfde week legt dit kabinet ook nog eens een uitspraak van de meerderheid van de NL bevolking over een Europees associatieverdrag naast zich neer.

Voorzitter, ik vraag de minister , hoe moet ik dit beoordelen? Is het antwoord van deze minister op de onvrede in de EU meer federalisme? Een politiek bestuur in Brussel dat de zeggenschap weghaalt op nog meer terreinen? Voorzitter, luistert dit kabinet nog?

Vanwaar deze stappen? Staat al deze voorstellen, een Europees leger, een Europees Openbaar ministerie, een Europese FB, niet haaks op wat de Nederlandse bevolking wil sinds zij in 2005 het EU verdrag wegstemde? Graag een reactie van de minister voorzitter.

Voorzitter, de minister stelt dat dat de EU een belangrijke aanjager is van welvaart. Hij bejubelt de zegeningen van de vrije markt. Maar spreekt het kabinet hier met een mond. De vice-premier, de heer Asscher, stelt dezer dagen dat het vrije verkeer van werknemers op vele onderdelen op een fiasco is uitgelopen. Hij pleit voor een radicaal ander Europa dat grenzen stelt aan het vrije verkeer van werknemers. Deelt de minister deze analyse? Steunt deze minister dat pleidooi van de vice-premier? Graag een reactie.

Voorzitter, het kabinet wil de immigratiestromen terecht indammen. De vraag is of geld geven aan dictatoriale of corrupte regimes in Afrika daarbij helpt. Waarom, zo vraag ik de minister, na meer dan 50 jaar OS, met miljarden en miljarden aan steun, zal dit geld wel leiden tot het thuisblijven van economische migranten? Is dit niet gewoon water naar de zee brengen? Worden inwoners van een land daarmee niet handelswaar van hun regime, vraag ik de minister? Graag een reactie.

Voorzitter, houdt het kabinet en de EU ons niet voor de gek en gaat ze niet een pad op waar ze zowel chantabel wordt voor regimes en miljarden in een bodemloze put van corrupte regimes gaat storten in sub-Sahara Afrika? Waarom niet op basis van de huidige financiële stromen die landen onder druk zetten? Graag een reactie.

Voorzitter, kan de minister nog eens aangeven hoe hij aankijkt tegen de relaties tussen NL en. Saudi Arabië . Het land bombardeert Jemen kapot, financiert het salafisme, onderdrukt vrouwen. Hoe kijkt hij aan naar de relaties met dit land. Zoals de VVD , lekker laten gebeuren, realisme is realisme, of gaan wij met anderen actief op zoek naar een beleid om de invloed van dit verwerpelijke beleid terug te dringen. Graag een reactie.

Voorzitter, dan de relatie met Turkije. Turkije probeert hier ten lande de integratie te ondermijnen. Dyanet, de lange arm van Erdogan’s Turkije in de moskeeën; of de Turkse Overheid die Nederlanders van Turkse komaf tegen elkaar uitspelen Erdogan of Gulen; of wat te denken van de Turkse regering met haar verwerpelijke standpunten over de gelijkheid tussen man en vrouw of slachtoffers van seksueel geweld?

Voorzitter, wordt het niet tijd dat dit kabinet duidelijk en concreet aangeeft aan Turkije dat zij op basis hiervan geen toekomst in de EU heeft. Is het kabinet bereidt om binnen de EU duidelijk te maken dat de besprekingen over toetreding tot de EU in de ijskast, in de vriezer kunnen om vervolgens begraven te worden. Graag een reactie van het kabinet.

Tot slot, in dit verband, Eurocommissaris Timmermans heeft aanwijzingen dat de Gulenbeweging achter de coup in Turkije zit. Er is zelfs onderzoek beschikbaar, aldus de Eurocommissaris. Voorzitter, kent de minister dat onderzoek? Is hij bereidt dit onderzoek met de Kamer te delen?

Mocht dat onderzoek er toch niet te blijken zijn, komt hij dan op basis van zijn contacten en gesprekken in en rond Turkije net als Eurocommissaris Timmermans tot dezelfde conclusie?

Is de minister het met mij eens dat als deze feiten ontbreken, als ze niet hard zijn te maken, dit een klap in het gezicht is voor de tienduizenden politieke gevangenen en een ongewenste legitimatie is voor de razzia’s die ook dezer dagen maar doorgaan in Turkije?

Ik hoor graag de reactie van de minister.

Tot zover.