Geen Europees Openbaar Ministerie

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op dinsdag 22 november 2016, 16:13.

Afgelopen zomer werd er in de Tweede Kamer een belangrijke motie aangenomen: Nederland zou zich verzetten tegen de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). De VVD zette als eerste zijn handtekening onder deze motie. Uit een brief die gisteren naar de Tweede Kamer werd verstuurd, blijkt echter dat de VVD-minister van Veiligheid en Justitie Van de Steur voornemens is het EOM alsnog te steunen. De minister vraagt de Kamer zelfs om een “hernieuwde afweging” te maken over een aangepast voorstel voor het EOM. De kern van het voorstel blijft echter recht overeind: een Europese instelling zal zich straks mogen bemoeien met ons strafrecht. Het Nederlands OM is daar bepaald niet blij mee. Bovendien wordt er binnen Europees verband hardop gesproken over het feit dat het EOM een opmaat zou zijn naar een Europese politie, Europese rechtbanken en ga zo maar door. Dat betekent nog meer bevoegdheidsoverdracht, nu en in de toekomst.

De SP heeft zich altijd verzet tegen het EOM en is bijzonder ontstemd over deze draai van het kabinet. Natuurlijk moet fraude in internationaal verband worden aangepakt, want criminelen houden zich immers niet aan de landsgrenzen. Maar daar hebben we helemaal geen EOM voor nodig: betere samenwerking tussen de lidstaten, internationale organisaties zoals Europol en Eurojust versterken, en het anti-fraude bureau OLAF naar behoren toerusten, vormen daartoe de oplossing.

Mijn collega Michiel van Nispen zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer haar rug rechthoudt en niet akkoord gaat met het EOM.