Wetsvoorstel ingetrokken: 34389 - Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 januari 2019
kalender
donderdag 17 november 2016

Bij wetsvoorstel 34389 - Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak is een brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen ondergebracht.