Goed nieuws voor kleine scholen

Met dank overgenomen van M.R.J. (Michel) Rog i, gepubliceerd op vrijdag 17 juni 2016.

Vandaag werd bekend dat veel kleine scholen open kunnen blijven, die als gevolg van eerdere plannen van staatssecretaris Dekker de deuren zouden moeten sluiten. Die plannen zijn nu aangepast.

Bij de internetconsultatie, maar ook vanuit het CDA, was er veel kritiek op het wetsvoorstel. Het CDA zich altijd ingezet voor het behoud van een pluriform schoolaanbod waarbij ook plaats is voor kleine richtingen.

Michel Rog:

‘Het is heel goed dat staatssecretaris Dekker op zijn wetsvoorstel grondig heeft herschreven.

Het CDA was kritisch op de eerdere versie wetsvoorstel omdat daardoor meer dan honderd scholen uit het bijzonder onderwijs de deuren zouden moeten sluiten, terwijl zij bewezen voorzien in een behoefte.

Wij zijn echter verbaasd dat de stichtingsnorm, die nu juist vaak de grootste belemmering oplevert voor het stichten van een nieuwe school, ongemoeid blijft.

Verder vindt het CDA het belangrijk dat bij een eventuele verruiming van het ‘richtingsbegrip’, waarbij scholen kunnen worden opgericht op basis van een pedagogische of didactische visie, ook de bekostiging van scholen en het huisvestingsbeleid moet worden betrokken.

Het CDA vindt bovendien dat ook de mogelijkheden tot samenwerking of fusie moet worden vereenvoudigd. ‘