De nieuwe ZZP wet werk niet: het CDA en WNL organiseren donderdag een bijeenkomst om oplossingen te zoeken

Met dank overgenomen van P.H. (Pieter) Omtzigt i, gepubliceerd op vrijdag 11 november 2016.

De nieuwe wet deregulering arbeidsrelaties werkt niet. ZZP’er krijgen geen of zeer slecht uitvoerbare modelcontracten van de fiscus.

Hierover trok ik al een de bel met Kamervragen in april, Kamervragen in September en een debat in september met staatssecretaris Wiebes. De Kamervragen leverden informatie op maar leidden niet tot voldoende helderheid en zekerheid.

Zo ontkende hij in April het risico dat mensen massaal werk zouden verliezen:

Vraag 19

Hoe waarschijnlijk is het dat opdrachtgevers massaal even geen zzp'ers inhuren totdat er meer duidelijkheid is en dat zzp'ers dus massaal opdrachtloos thuis komen te zitten?

Antwoord 19

Ik acht dit niet waarschijnlijk. Bonafide opdrachtgevers lopen immers op geen enkele manier meer risico dan in de bestaande situatie, dus het zou ook volkomen onnodig zijn.

Ondertussen richtte de regering een meldpunt voor problemen in bij een wet waarop nog niet gehandhaafd werd. Dat is al een unicum. Ook was in het voorjaar al een commissie opgericht die een second opinion zou uitvoeren op de modelcontracten. Ook dat was vrij uniek

In September vroeg ik hem per motie in het debat twee zaken:

  • 1. 
    Beleg het meldpunt nu niet bij de belastingdienst en vraag mensen nu niet om hun persoonsgegevens. Als mensen, die niet zeker weten of iets mag van de belastingdienst, hun probleem persoonlijk moeten melden bij de belastingdienst, melden ze hun problemen echt niet.
  • 2. 
    Herdefinieer het begrip persoonlijke arbeid. bij relatief eenvoudig werk is iedereen ZZP’er als er in het contract staat dat je de arbeid niet zelf hoeft te doen maar ook een plaatsvervanger kunt sturen. Van deze ontsnappingsroute wordt gebruik gemaakt om van werknemers met relatief eenvoudige arbeid gedwongen ZZP’ers te maken. Die route is onwenselijk

Beiden werden verworpen. Ook bleef de ontkenning dat betere modelcontracten op korte termijn nodig waren voor ZZP’ers en opdrachtgevers.

Verder vroeg ik met Steven van Weyenberg om een voortgangsrapportage voor 1 november, omdat wij veel signalen kregen dat mensen echt snel duidelijkheid nodig hadden. Dat kon pas eind december volgens de staatssecretaris.

Omdat de regering zelf geen onafhankelijk meldpunt wilde, richtte ik er samen met ONL er zelf eentje in. Meldingen stroomden binnen en het werd duidelijk dat grote bedrijven massaal ZZP contracten gingen ontbinden. Wij kregen de signalen wel, die ZZP’ers niet durfden te melden bij de belastingdienst.

Daarom heb ik afgelopen dinsdag mondelinge vragen aan Wiebes gesteld. Eindelijk erkende hij dat er problemen zijn, dat ZZP’ers massaal werk verliezen en dat dat ongewenst is. Hij beloofde voor 1 december met oplossingen te komen

Daarop kreeg ik steun van iedereen om in de eerste week van december een debat met Wiebes en Asscher te plannen over de oplossingen.

 

Als voorbereiding op de disucssie met Wiebes en Asscher, organiseren WNL en CDA samen een bijeenkomst in de Tweede Kamer met getroffen ZZP’ers en experts. Veel kamerleden hebben gezegd dat zij aanwezig willen zijn.

De bijeenkomst vindt komende donderdag om 19.15 uur plaats

-