Schriftelijke vragen van het Lid Geurts aangaande niet uitbetalen betalingsrechten

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op dinsdag 25 oktober 2016.

Schriftelijke vragen van het lid Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over niet uitbetalen betalingsrechten en behandeling bezwaren

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘RVO: 4.500 bezwaren nog niet afgehandeld’? (*)
 • 2. 
  Bevestigt u dat 45% van de bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard? Zo ja, betreft het hier niet relatief veel foutieve beschikkingen en had u dat kunnen voorkomen?
 • 3. 
  Bevestigt u dat afhandelingstermijnen van nog af te handelen bezwaren over beschikkingen betalingsrechten eenzijdig zijn aangepast? Zo ja, kunt u toelichten of dit juridisch is toegestaan?
 • 4. 
  Op welke termijn verwacht u de nog circa 4500 lopende bezwaren af te hebben gehandeld?
 • 5. 
  Hoe verhoudt zich het nog grote aantal lopende bezwaren die nog aanleiding zullen geven voor uitbetalingen tot uw opmerking dat de betalingsrechten 2015 voor 15 juli 2016 volledig afgehandeld zijn (Documentnr. 2016D35301)?
 • 6. 
  Vindt u het rechtvaardig om landbouwers met betalingsrechten zo lang op hun geld over het jaar 2015 te laten wachten? Vindt u ook dat dit tot onzekerheid leidt wat onwenselijk is voor de bedrijfsvoering?
 • 7. 
  Wanneer doet u uw toezegging, gedaan naar aanleiding van de motie Geurts cs. (Kamerstuk 21501-32, nr. 905), die verzocht betalingsrechten in december van dat jaar en uiterlijk januari van het volgende jaar uit te betalen, gestand om de Kamer te informeren over de planning van de betalingsrechten 2016?
 • 8. 
  Ziet u erop toe dat de betalingsrechten 2016 voor het merendeel, zoals voorafgaand aan 2015, worden uitbetaald in december? Welke voorbereidingen treft u hiertoe?
 • 9. 
  Kunt u de Kamer informeren over de voortgang van de Europese gesprekken, zoals gevraagd in motie Geurts, Dik-Faber (Kamerstuk 21501-32, nr. 929), over de wijziging van de regeling voor extra directe betaling voor jonge boeren? Wanneer is hierover overleg gevoerd of is dit geagendeerd?

(*) Boerderij 21 oktober 2016.