CDA stemt niet in met deal tussen EU en Turkije

Met dank overgenomen van S. (Sybrand) van Haersma Buma i, gepubliceerd op woensdag 13 april 2016.

Europa heeft een verantwoordelijkheid om ontheemden veiligheid te bieden.

Europa heeft door de jaren heen die verantwoordelijkheid ook steeds genomen, en moet dat blijven doen.

Maar juist om die verantwoordelijkheid waar te maken moet de opvang wel vol te houden zijn.

En daar zit het probleem met de stroom die nu uit Syrië en Irak, Afghanistan en Pakistan en Noord-Afrika op gang gekomen is.

Dit is niet houdbaar.

En we moeten beseffen dat we nog maar aan de vooravond staan van veel grotere volksverhuizingen die in de komende decennia op gang kunnen komen.

De bevolkingsgroei gecombineerd met klimaatverandering en de opkomst van de radicale Islam, vormen een bron voor blijvende chaos aan Europa’s buitengrenzen.

In die wereld van groeiende onrust is Europa kwetsbaar.

Midden tussen de chaos en het onzekere Europa ligt Turkije.

Het land is slachtoffer, maar ook dader.

Het heeft de afgelopen jaren miljoenen vluchtelingen uit Syrië opgenomen, maar tegelijkertijd bombardeert het de Koerden, en is het weifelachtig richting IS.

Richting Europa is Turkije vooral goed in het schofferen van de leiders.

De manier waarop Erdogan meteen na de aanslagen in Brussel met de vinger naar Nederland wees is hier maar een klein voorbeeld van.

Dat neemt niet weg dat Europa afspraken moet maken met Turkije.

Maar de vraag is: doe je het uit een positie van kracht, of van zwakte.

Deze deal is gemaakt vanuit zwakte.

Ankara stelt de voorwaarden, Europa levert.

Terwijl Turkije in een burgeroorlog met de Koerden is verwikkeld en de mensenrechten met voeten worden getreden, worden de toetredingsonderhandelingen heropend.

Terwijl het land nog steeds halfslachtig opereert richting IS en de terugkeerders, wordt visumvrijheid met Turkije geregeld.

Daar bovenop krijgt Turkije ook nog 6 miljard euro voor de opvang van vluchtelingen.

In ruil daarvoor neemt Turkije vluchtelingen terug die naar Griekenland zijn gereisd en belooft het de oversteek te stoppen.

Dat is nodig.

Maar de afspraak om de bootjes te stoppen was al in november gemaakt.

In ruil voor 3 miljard euro.

Het is Turkije dat niet leverde!

En nu levert Turkije alsnog, maar tegen een veel hogere prijs. Dat is slim onderhandelen.

Dát de vluchtelingenstroom vanuit Turkije terugloopt is buitengewoon belangrijk.

En Europa heeft daar een rol.

Maar Europa is een waardengemeenschap.

Toetreding van Turkije tot de EU en visumliberalisatie mogen niet gebruikt worden als ruilmiddel.

We moeten ook fair zijn naar de vier landen in de Westelijke Balkan, met name Macedonië en Bulgarije.

Het waren die landen die de grens met Griekenland afsloten. Iets waar Europa maar niet toe kon komen.

Toen dat was gebeurd veranderde het speelveld.

Deze landen hebben een controversiële keuze gemaakt, maar hij was wel nodig.

Dat maatregelen worden genomen om de stroom in te dammen steunt het CDA.

Het CDA stemt niet in met deze deal, omdat de prijs te hoog is.

Daarbij zijn er nog vragen over de uitvoering:

Over hoeveel vluchtelingen hebben we het die over Europa worden verdeeld?

Welke landen doen niet mee aan de herverdeling?

En wat zijn de consequenties voor deze landen?

Stuurt Turkije Syriërs terug?

Ondertussen neemt het aantal vluchtelingen dat in Italië en Malta aankomt snel toe.

Het duurt niet lang en dan is de situatie daar weer onhoudbaar. Wat gaat Europa daar doen?

Oostenrijk wil de Brennerpas afsluiten.

Hoe kijkt de premier daar tegen aan?