Brief regering; Toezending kabinetsreactie initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen - Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 34563 - Initiatiefnota over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen; Brief regering; Toezending kabinetsreactie initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen
Document­datum 11-11-2016
Publicatie­datum 11-11-2016
Nummer KST345633
Kenmerk 34563, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 563 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2016

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 3 november jl. met de vaste commissie voor Financiën deel ik u mede dat ik ernaar streef voor het Kerstreces uw Kamer een reactie toe te sturen aangaande de initiatiefnota van het lid Omtzigt over het ECB-beleid (Kamerstuk 34 563).

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.