Stemming brief Adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 23 november 2019
kalender

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium overeen adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (34541, nr. 4).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te besluiten, en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een advies te vragen inzake het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (stuk nr. 34541) onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.