Stel de vraag van de patiënt centraal

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 8 november 2016.

Goede zorg is zorg die past bij iemands persoonlijke omstandigheden. Daarom vind ik het belangrijk dat de vraag van een patiënt uitgangspunt is. Dat vraagt een omslag in denken en werken van de zorgverzekeraar. Niet het inkoopcontract of de prijs mag bepalen welke zorg iemand krijgt, maar de vraag wat bij iemand past. Daartoe doe ik een voorstel bij de begroting VWS.

Vorig jaar bij de begroting is ons voorstel “meer ruimte voor het goede gesprek” aangenomen. Zorgverleners en patiënten hebben hiertoe de handen ineen geslagen. Als de patiënt en zorgverlener samen hebben bedacht welke zorg nodig is, moet iemand die zorg ook krijgen.

Tijdens mijn “zorg innovatie tour” ben ik voorbeelden tegengekomen van zorgverleners en patiënten die samen hebben bedacht welke zorg past. Dat hebben ze vervolgens opgenomen in een zogenaamd ‘kwaliteitsstandaard’. Zo hebben de diabetesverenigingen met patiënten en dokters samen onderzocht welke glucosemeter aan kwaliteitseisen van gebruikers voldoet. Via een keuzehulp willen ze zorgen dat de verpleegkundige met de patiënt kan bepalen welke glucosemeter het beste bij iemand past. Het goed meten van de bloedsuikerspiegel is belangrijk en draag bij aan leven met hogere kwaliteit en voorkomen van uitval. Dit is dus een investering in kwaliteit en besparing van kosten.

Belangrijk hierbij is de omslag in denken en doen van de zorgverzekeraar. Een omslag naar het beantwoorden van de vraag. De vraag van de patiënt als uitgangspunt in plaats van het aanbod uit een bulkcontract. Wij willen van de minister de garantie dat mensen krijgen wat voor hen passend is en dat de zorgverzekeraar dit dan ook levert. Zo komen we samen verder.