Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind bij 34541 - Verankeren belang van het kind in Vreemdelingenwet 2000 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender