Future Force Conference, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

Future Force Conference, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 februari 2017 - 10 februari 2017
plaats Den Haag
locatie World Forum Toon locatie
aanwezigen F.C.G.M. (Frans) Timmermans i, J.J.C. (Joris) Voorhoeve i, J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer i, J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert i, R. (Rob) de Wijk, M. (Monika) Sie Dhian Ho, T. (Tom) Middendorp, J. (Jonathan) Holslag, S. Kaag, R.M. (Rob) Wainwright e.a.
organisatie Instituut Clingendael i

Het ministerie van Defensie wil een impuls aan veiligheid en stabiliteit geven door nieuwe samenwerkingsrelaties mogelijk te maken. Dit doet zij op de internationale Future Force Conference op 9 en 10 februari 2017 in het World Forum in Den Haag. Het doel is om tijdens de conferentie te komen tot nieuwe samenwerkingsinitiatieven en duurzame oplossingen met bijvoorbeeld partners als War Child en Capgemini.

De Future Force Conference biedt een platform voor organisaties en mensen die iets met veiligheid te maken hebben. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert: “De toestand in de wereld vraagt om een krijgsmacht die effectiever kan handelen. We moeten kunnen inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die zich razendsnel voltrekken. Daarin slagen we alleen als we dit samen met anderen oppakken”.

Defensie ziet zichzelf als onderdeel van een breed bestuurlijk, maatschappelijk en internationaal ‘ecosysteem’ (omgeving), dat voortdurend verandert. Het thema is daarom: From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world. De gedachte is dat de kracht van Defensie en de toekomst van onze veiligheid afhankelijk is van de kwaliteit van samenwerking. Defensie wil daarin dan ook blijven investeren.

“We hebben te maken met steeds meer verschillende en ingewikkelde dreigingen”, zegt Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp. “Militair optreden is noodzakelijk, maar niet genoeg om alle dreigingen het hoofd te bieden. We moeten nauwer samenwerken met mensen en organisaties die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan veiligheid en stabiliteit”.

De krijgsmacht slaat tijdens de conferentie daarom naast traditionele partners ook de handen ineen met minder gebruikelijke organisaties. Er wordt onder meer gesproken over de ontwikkeling van kinderen en de inrichting van toekomstige militaire kampen. Maar ook over het gebruik van informatiesystemen, nieuwe technologieën, cyber, crisis management, hybride oorlogsvoering, veilige en slimme steden, de maatschappelijke rol van multinationals en contra-terrorisme.

De partners die meedoen zijn: Accenture, Capgemini, Clingendael, Cordaid, Deloitte, de Haagse Hogeschool, The Hague Centre for Strategic Studies, Het Nieuwe Instituut, The Hague Institute for Global Justice, International Center for Counter-Terrorism, KPN, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Nederlandse Defensie Academie, PwC, Radboud Universiteit Nijmegen, Siemens, Tilburg University, TNO, TU Delft, UN University, UNU-MERIT, War Child, WO=MEN en World Resources Institute.


1.

Instituut Clingendael

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ is een kennisplatform met als doel kennis en inzicht over internationale betrekkingen te bevorderen en het publiek debat over internationale onderwerpen te stimuleren.

Instituut Clingendael is een denktank en een opleidingsinstituut voor diplomaten. Het Instituut identificeert en analyseert opkomende politieke en sociale ontwikkelingen voor een breed spectrum van doelgroepen door middel van onderzoek, opleidingen en via de platformfunctie. Clingendael adviseert daarnaast overheid, parlement, sociale organisaties en de private sector. Het Instituut verzorgt tevens het maandelijkse online Clingendael Magazine Internationale Spectator i.

2.

Meer over...