34595 NL - wetsvoorstel
Samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 oktober 2016 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar samen te voegen.

1.

Volledige titel

Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

2.

Documenten

(18 stuks)

2 31 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 31 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 31 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 31 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST345951
Koninklijke boodschap
 
2 31 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345952
Voorstel van wet
 
2 31 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345953
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.