ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN 'Diploma erkenning in Duitsland'

Met dank overgenomen van K.C.J. (Karin) Straus i, gepubliceerd op woensdag 26 oktober 2016.

Bijgevoegd vindt u de antwoorden van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap op de vragen van het lid Straus (VVD) over diploma erkenning in Duitsland.

Bijlagen