Samen maken we Nederland duurzaam

Met dank overgenomen van S.A.M. (Sharon) Dijksma i, gepubliceerd op woensdag 26 oktober 2016, 19:03.

Vandaag vindt op mijn initiatief de Nationale Klimaattop plaats in Rotterdam. We hebben laten zien dat we heel veel kunnen bereiken als we met zijn allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken. We laten met echte actie zien hoe we aan het akkoord van Parijs bijdragen.