Motie Van der Staaij/Dik-Faber over het uitspreken van afkeuring over het kabinetsvoornemen - Levensbeëindiging

Deze motie i is onder nr. 60 toegevoegd aan dossier 32647 - Levensbeëindiging.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Levensbeëindiging; Motie; Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het uitspreken van afkeuring over het kabinetsvoornemen
Document­datum 26-10-2016
Publicatie­datum 26-10-2016
Nummer KST3264760
Kenmerk 32647, nr. 60
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

32 647 Levensbeëindiging

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER

Voorgesteld 26 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er over de ruime euthanasiepraktijk in Nederland, zowel nationaal als internationaal, al grote zorgen bestaan;

overwegende dat de commissie-Schnabel unaniem en met klem adviseerde om de juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding niet te verruimen, omdat dit op onoverkomelijke bezwaren stuit vanuit het oogpunt van veiligheid, zekerheid en het voorkomen van misbruik;

overwegende dat veel mensen te kampen hebben met grote eenzaamheid, wat eerst en vooral een opdracht voor de samenleving betekent om liefdevol nabij te zijn;

spreekt haar afkeuring over het kabinetsvoornemen uit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Dik-Faber


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.