Mkb-toets voor nieuwe wetgeving

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op dinsdag 25 oktober 2016, 12:33.

Bij alle nieuwe wet- en regelgeving moet voortaan het effect op het midden- en kleinbedrijf (mkb) in kaart worden gebracht. Ik wil daarmee voorkomen dat kleine ondernemers belemmerd worden bij het opbouwen van hun bedrijf en het aannemen van nieuw personeel. Een onafhankelijke adviescommissie moet deze ‘mkb-toets’ gaan uitvoeren en de regering en het parlement adviseren. Zo zorgen we voor betere regelgeving in Den Haag en minder bureaucratie voor ondernemers in het mkb.

De afgelopen maanden ging ik onder meer op bezoek bij een scheepswerf, een visrokerij, een uitzendbureau, een transportbedrijf, een aannemer en een autogarage om te praten over de problemen waar zij tegenaan lopen. Op basis daarvan maakte ik een rapport met adviezen aan de volgende minister van Economische Zaken. Dat rapport overhandig ik vandaag aan de minister. Het voorstel voor een mkb-toets maakt daar onderdeel vanuit.

De ondernemers die ik sprak ervaren onvoldoende aansluiting tussen mbo en arbeidsmarkt, vinden dat er te weinig wordt geïnvesteerd in regionale infrastructuur en hebben vaak onnodige hinder van wet- en regelgeving. Wetgeving wordt vaak gemaakt door beleidsmakers die niet weten hoe het is om een klein of middelgroot bedrijf te runnen. Een mkb-toets kan ervoor zorgen dat we knelpunten eerder kunnen constateren.

In de gesprekken die ik had werd het mij duidelijk hoe vaak simpele wetgeving ondernemers in de weg zit. En die onnodige bureaucratie kost banen. Van elke tien mensen met een baan werken er zeven in het mkb. Met een verplichte mkb-toets kunnen we ervoor zorgen dat ondernemers kunnen ondernemen en dat nog meer mensen een vaste baan krijgen bij mkb’ers met hart voor hun zaak.

Lees het rapport