Members only !

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op maandag 24 oktober 2016, 3:01.

Dank voor je brieven. Veel, heel veel post gehad de laatste dagen. Kost even tijd om iedereen te antwoorden. En ik probeer een beetje de volgorde van binnenkomst te respecteren. Ik zal meteen op je beide punten reageren. De PvdA heeft in januari 2012 het volgende besloten:

‘niet-leden kunnen tegen een kleine vergoeding en het tekenen van een verklaring waarin zij hun sympathieën voor het gedachtegoed van de PvdA onderschrijven, een volwaardige stem kunnen uitbrengen’.

Je hoeft dus geen lid te worden. Gewoon registreren als bij de hotelbalie. In plaats van een sleutel of keycard voor je kamer, krijg je een inlogcode of stembiljet toegestuurd om te gaan stemmen. Trots meldde het partijbestuur dat we als progressieve partij voorop lopen met een open lijsttrekkerverkiezing, men wees op het positieve effect bij andere partijen in andere landen. De aanwas van nieuwe mensen daar was groot. En daar gaat het om. Je kunt het nog steeds allemaal nalezen op de website van de PvdA.

Die uitspraak had mijn volle steun. De steun voor politieke partijen neemt af, je moet betrokkenheid anders organiseren om mensen aan je ideeen en beweging te binden. Dus zonder lid te worden, kon je meedoen. Laagdrempelig, geen onnodige barrieres opwerpen. Daar ziet men nu van af. Ondanks toezeggingen dit voorjaar alsnog de Congresuitspraak te volgen en het opnieuw uit te zoeken, werd het stil.

Binnen vierentwintig na mijn kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap van de PvdA bleek het wel te kunnen. Niet volgens de congresuitspraak, je moet lid worden, maar voor 2 euro kon je flitslid worden. Ik kreeg daar de dagen daarna veel vragen over. Vorige week woensdag maar eens gebeld. Wordt het niet tijd iets op de website te zetten vroeg ik de speciaal ingehuurde medewerker ‘flitsleden’. We zijn er mee bezig, het komt snel op de website en ja je kon voor 2 euro flitslid worden. Dit weekeinde kwam dus de aap uit de mouw. Je moet volwaardig lid worden, 24 euro betalen danwel rechtstreeks danwel via een machtiging. Kortom de congresuitspraak, - niet leden, registratie, kleine vergoeding- , gaat de prullenbak in. Niets open lijsttrekkersverkiezing, gewoon besloten club, ‘members only’.

Je andere punt is een terechte vraag. Bestuursverantwoordelijkheid nemen is een groot goed. Binnen de fractie spreek je vaak over de juiste besluiten, andere opties, actiever handelen. Sommige debatten gaat het meer jouw kant op, bij anderen niet. Een aantal keren stem je anders dan de fractie, soms gaat de hele fractie op het laatste moment met jouw standpunt mee. Ik vind dat we een andere koers moeten varen. Dat heb ik bij mijn kandidaatstelling ( lees hier ) en in een opiniestuk in het NRC ( lees hier ) naar voren gebracht. Ook op onderwerpen waar we geen compromis op hoefden te sluiten, hadden we een sterker sociaal-democratisch stempel op het beleid kunnen drukken. Wanneer ga je daar mee naar buiten?

De strijd om het lijsttrekkerschap had natuurlijk voor de zomer geagendeerd moeten worden. Dan kan de nieuwe lijsttrekker met gezag meewerken aan het nieuwe verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Dat wil ik nu de komende weken doen in een open lijsttrekkersstrijd, dus niet members only! In die lijsttrekkersstrijd kun je de debatten in de openbaarheid voeren, sympathisanten, niet-leden weer betrekken bij de PvdA. In de openbaarheid voer je ook de debatten waar je anders gestemd hebt dan de fractie, zoals bij het beleid van de ECB, de uitslag van het referendum en de acceptatie van verdragsteksten uit Brussel.

Met vriendelijke groet,

Jacques Monasch