COM(2000)652 EU
Instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag ingediend)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag ingediend)

officiële Engelstalige titel

Amended proposal for a Council Directive establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC-Treaty)
 
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2000)652 NLEN
Procedurenummer i 1999/0225(CNS)
Celex-nummer i 52000PC0652

2.

Key dates

Document 12-10-2000
Online publicatie 12-10-2000
Besluit 27-11-2000; Richtlijn 2000/78

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.