COM(1999)427 EU
Gewijzigd voorstel voor een richtlijnie van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Gewijzigd voorstel voor een Richtlinie van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt

officiële Engelstalige titel

Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on certain legal aspects of electronic commerce in the Internal Market
 
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1999)427 NLEN
Procedurenummer i 1998/0325(COD)
Celex-nummer i 51999PC0427

2.

Key dates

Document 17-08-1999
Online publicatie 17-08-1999
Besluit 08-06-2000; Richtlijn 2000/31

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.