COM(1999)67 EU - Verordening
Gemeenschappelijke marktordening in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (COM(1999) 55 - C4-0141/1999 - 1999/0047(CNS))

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (COM(1999) 55 - C4-0141/1999 - 1999/0047(CNS))

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council regulation on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products (COM(1999) 55 - C4-0141/1999 - 1999/0047(CNS))
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1999)67 NLEN
Procedurenummer i 1999/0047(CNS)
Celex-nummer i 51999PC0067(01)

2.

Key dates

Document 02-12-1999
Online publicatie 02-12-1999
Besluit 29-06-2000; Verordening 2000/2037

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.