COM(1982)158 EU
Voorstel tot wijziging van een voorstel voor een richtlijn van de raad betreffende de milieu-effectbeoordeling voor bepaalde openbare en particuliere projecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN EEN VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE DE MILIEU-EFFECTBEOORDELING VOOR BEPAALDE OPENBARE EN PARTICULIERE PROJECTEN

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL TO AMEND THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE CONCERNING THE ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF CERTAIN PUBLIC AND PRIVATE PROJECTS
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1982)158
Procedurenummer i 1980/1009(CNS)
Celex-nummer i 51982PC0158

2.

Key dates

Document 31-03-1982
Online publicatie 31-03-1982
Besluit 27-06-1985; Richtlijn 1985/337

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.