Ondersteuningsverklaring

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op donderdag 13 oktober 2016, 2:26.

Beste mensen.

Het partijbestuur van de PvdA vraagt kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PvdA om hun kandidatuur te ondersteunen. Ik vraag dat niet alleen aan leden, ik vraag dat aan iedereen die sympathie heeft voor de sociaal-democratie. Met deze verklaring spreek je geen steun uit voor een kandidaat. Je geeft met deze ondersteuningsverklaring aan dat een kandidaat wat jou betreft mee kan doen aan de aanstaande lijsttrekkersverkiezing van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

Ondersteuningsverklaring

Hierbij ondersteun ik de kandidaatstelling van Jacques Monasch voor het lijsttrekkerschap van de PvdA.

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Handtekening :

(via email handtekening svp inscannen)

Ik ben wel/niet* lid van de PvdA.

*Graag doorstrepen wat niet van toepassing is.

Graag deze ondersteuningsverklaring toesturen naar :

info@jacquesmonasch.nl

of opsturen naar:

PvdA Tweede Kamerfractie

J.S. Monasch

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Dank voor uw ondersteuning,

Jacques Monasch