Brief regering; Uitstelbericht aanbieding fiche EU-Certificering - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 25 januari 2020
kalender

1.

Tekst

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2216 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2016

Hierbij bericht ik dat het BNC-fiche inzake de verordening «EU-certificeringssysteem voor apparatuur voor beveiligingsonderzoeken in de luchtvaart», niet binnen de daarvoor geldende zes weken termijn naar uw Kamer kan worden verzonden. Het voorstel is bekend onder nummer COM (2016) 491 i. Het fiche zal de Kamer op zo kort mogelijke termijn alsnog worden toegezonden. Met deze brief wordt voldaan aan de toezegging zoals gedaan door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het AO over EU informatievoorziening van 21 december 2011 (Kamerstuk 22 112, nr. 1346).

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.