Brief regering; Toezegging naar aanleiding van VAO van 28 september 2016 over de migrantenkampen in Calais - Vreemdelingenbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 14 november 2019
kalender

1.

Tekst

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2240 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2016

Tijdens het VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 28 september jl. (Handelingen II 2016/17, nr. 5, VAO Vreemdelingen- en asielbeleid) heb ik toegezegd om uw Kamer te informeren over wat de Franse overheid van plan is te gaan doen voor de bewoners van de migrantenkampen in Calais. In deze brief schets ik deze plannen in het licht van de voorgenomen ontmanteling van het kamp in Calais.

Nederland beschouwt dit in eerste instantie een kwestie voor de Franse overheid, die daarin nauw optrekt met het Verenigd Koninkrijk. Vanzelfsprekend zal ook steeds in Europees en bilateraal verband met Frankrijk en andere betrokkenen gesproken worden.

Aan contacten met de Franse overheid kan het volgende worden ontleend. Volgens een recente telling van 22 september jl. zijn er in het kamp in Calais circa 7.000 migranten. Op 26 september jl. kondigde de Franse president de sluiting aan van het kamp in Calais voor het einde van 2016. Daarbij verwees hij naar het recentelijk door de Franse Minister van Binnenlandse Zaken aangekondigde plan van aanpak voor de ontruiming van het kamp in Calais. Volgens dat plan wordt ingezet op het ontmantelen van mensensmokkelnetwerken die rond het kamp actief zijn. Daarnaast wordt ingezet op de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en op Dublinoverdrachten. Migranten die niet uitgezet of geclaimd kunnen worden op andere lidstaten worden opgevangen in andere delen van het land. De Franse overheid creŽert hier extra opvangplekken voor, met daarbij speciale aandacht voor kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze extra opvangplaatsen ligt bij de 13 regioprefecten. De prefecten zijn aangeschreven om de benodigde opvang- en oriŽntatiecentra te creŽren in bijvoorbeeld leegstaande overheidsgebouwen, vakantieparken of gebouwen van overheidsbedrijven. Zodra de benodigde plaatsen beschikbaar zijn, kan gestart worden met de ontruiming van het kamp in Calais. Als het kamp ontruimd is, zal de zone bewaakt worden om terugkeer van migranten naar Calais te voorkomen. De migranten uit Calais zullen in eerste instantie in opvang- en oriŽntatiecentra worden ondergebracht. In deze centra wordt de situatie van de migranten in kaart gebracht en worden ze geholpen met het indienen van hun asielaanvraag bij de prefectuur. Migranten die niet willen blijven, worden begeleid bij terugkeer. Na het indienen van een asielaanvraag worden migranten overgebracht naar een regulier asielzoekerscentrum, waar ze de uitkomst van hun asielprocedure afwachten. Niet alle migranten in Calais vragen asiel aan in Frankrijk omdat het Verenigd Koninkrijk het enige reisdoel is.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.