Kamervragen

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op donderdag 6 oktober 2016, 2:29.

Vragen van de leden Monasch (PvdA) en Van Helvert (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Schiphol dreigt veel eerder ‘vol’ te raken dan voorzien’ (Volkskrant, 01-10-2016)

1.

Bent u bekend met het bericht ‘Schiphol dreigt veel eerder ‘vol’ te raken dan voorzien’ (Volkskrant, 01-10-20161)?

2.

Deelt u de stelling dat Schiphol eerder dreigt vol te lopen dan voorzien?

3.

Klopt de berichtgeving dat het aantal nachtvluchten op Schiphol in de Gebruiksprognose 2017 oploopt naar 32.000?

4.

Klopt het bericht dat Schiphol tegen de afspraken in niet tot een vermindering van de nachtvluchten wil overgaan?

5.

Bent u het eens met de uitspraak van de directeur van Schiphol dat de afspraken uit het Alders-akkoord de groei van Schiphol niet remmen?

6.

Deelt u de mening van de bewoners van de ORS dat Schiphol de afspraken uit het Alders-akkoord schendt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u ingrijpen om te zorgen dat de afspraken worden nageleefd?

7.

Hoe denkt u, nu het overleg tussen de ORS en Schiphol is vastgelopen, dat de gesprekken weer hervat kunnen worden? Zijn daarbij beleidsmaatregelen van uw kant te verwachten?