Gesprek met journalisten Panama Papers

Met dank overgenomen van C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga i, gepubliceerd op dinsdag 27 september 2016.

27Tijdens de eerste hoorzitting over de Panama Papers affaire heeft de PANA commissie van het Europees Parlement, waarvan ik deel uitmaak, de journalisten die de zaak openbaarden kunnen vragen naar de precieze details van hun bevindingen. Ook willen wij weten wat zij nodig achten aan Europese en nationale wetgeving om dit soort illegale praktijken in de toekomst te voorkomen. Klik hier om mijn bijdrage aan de discussie te bekijken.