Motie Van Nispen/Swinkels over het verruimen van de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand - Rechtsbijstand - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN SWINKELS

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor veel middeninkomens geldt dat een commerciŽle advocaat te duur is maar er geen recht bestaat op gefinancierde rechtsbijstand;

constaterende dat het ook voor middeninkomens mogelijk moet zijn om gebruik te maken van hun recht op rechtsbijstand en toegang tot de rechter;

verzoekt de regering om scenario's uit te werken om de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand te verruimen tot maximaal 20%, zodat de Kamer deze kan betrekken bij verdere besluitvorming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Swinkels


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.