Marianne Thieme: moeten naar economie die draait om waarden anders dan geld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 18 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Partij voor de Dieren (PvdD)†i, gepubliceerd op woensdag 21 september 2016.

Fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) pleit in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, voor het veranderen van het vastgelopen economische systeem in een economie die niet langer blindstaart op geld, maar op waarden die het leven echt de moeite waard maken: zoals de bestrijding van armoede en onrecht, voor veiligheid en de leefbaarheid van de aarde. Wanneer we het gebruik van dieren kunnen terugdringen en beŽindigen, krijgen we een samenleving waarin de belangen van Šlle levende wezens centraal staan. We moeten ons meer laten leiden door graadmeters als de mate van veiligheid in onze samenleving, onze ecologische voetafdruk, gemeenschapszin, gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur. We moeten stoppen met agressieve exportbeleid via vrijhandelsverdragen als TTIP en CETA, de wapenhandel en we moeten werk maken van klimaatverandering. Dit zijn fundamentele keuzes die schitteren door afwezigheid in de miljoenennota.