34550 VI - Vaststelling begroting Veiligheid en Justitie 2017 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 september 2016 ingediend door de regering.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 15 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 46 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(235 stuks)

2 20 september 2016, voorstel van wet, nr. 1     KST34550VI1
Voorstel van wet
 
2 20 september 2016, voorstel van wet, 34550-VI, nr. 1    
Voorstel van wet
 
2 20 september 2016, memorie van toelichting, nr. 2     KST34550VI2
Memorie van toelichting
 
2 20 september 2016, memorie van toelichting, 34550-VI, nr. 2    
Memorie van toelichting
 
2 21 september 2016, brief, nr. 3     KST34550VI3
Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.