34550 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2017 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 20†september†2016 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Blok†i, en de staatssecretaris van FinanciŽn, Wiebes†i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(41 stuks)

2 20†september†2016, voorstel van wet, nr. 1     KST34550B1
Voorstel van wet
 
2 20†september†2016, voorstel van wet, 34550-B, nr. 1    
Voorstel van wet
 
2 20†september†2016, memorie van toelichting, nr. 2     KST34550B2
Memorie van toelichting
 
2 21†september†2016, brief, nr. 3     KST34550B3
Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
 
2 31†maart†2017, memorie van toelichting, nr. 2    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.