34542 - Initiatiefvoorstel Invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 12 november 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 september 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Veldman (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker van percelen worden geheven en daartoe de Gemeentewet en de Wet milieubeheer te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

 

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(17 stuks)

2 19 september 2016, geleidende brief, nr. 1     KST345421
Geleidende brief
 
2 19 september 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345422
Voorstel van wet
 
2 19 september 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345423
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.