Kamervragen over het bericht ‘Bureaucratie remt ontwikkeling Dronetechnologie’

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op woensdag 14 september 2016, 2:23.

1

Bent u bekend met het bericht ‘Bureaucratie remt ontwikkeling Dronetechnologie’?

2

Deelt U de mening van de PvdA-fractie dat de dronesector een groeiende sector is waar veel kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven? Wat voor veranderingen in het beleid rondom het professioneel gebruik van drones zijn er doorgevoerd naar aanleiding van de brief van de Minister van Economische Zaken ?

3

Bent u bekend met de problematiek die ondernemers ervaren wat betreft het opzetten van testcentra en het testen van verschillende soorten drones voor professioneel gebruik? Hoeveel aanvragen voor het testen van drones en het opzetten van een testcentrum worden daarbij gedaan? En hoeveel van deze aanvragen worden daarbij afgewezen?

4

Herkent u zich in het beeld dat geschetst wordt door de ILT over de aanvragen van testcentra voor drones? Welke eisen stelt de ILT voor testlocaties voor drones? Welke eisen worden er gesteld aan de plannen van bedrijven voor het testen van drones?

5

Hoe verhouden de uitspraken van de ILT en de ondernemers in dit artikel zich tot elkaar? Wat is uw visie op het afwijzen van de aanvragen omtrent het testen van drones?

6

Kunt u aangeven hoe lang het invoeren van nieuwe regelgeving met ruimte voor innovatie op zich laat wachten? Deelt u de mening van de ondernemers in de sector dat deze regelgeving urgentie vereist?