Slow Politics - is de trias politica uit balans?, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 1 april 2020
kalender

Slow Politics - is de trias politica uit balans?, Amsterdam

deBALIE in Amsterdam
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 oktober 2016 20:00
plaats Amsterdam
locatie De Balie Toon locatie
aanwezigen L.M.L.H.A. (Loek) Hermans i e.a.
organisatie De Balie i

Een vertragend gesprek over politiek en maatschappij

Hoe werkt onze democratische rechtstaat? Hoe kan het vertrouwen van politici en burgers in elkaar worden hersteld? Hoe verhouden de media en de politiek zich tot elkaar?

Vanavond behandelen we de verstoorde verhoudingen tussen onze wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Aan de hand van concrete voorbeelden worden de oorzaken en effecten van deze verhoudingen besproken en de mogelijke effecten voor de samenleving. Functioneert de Eerste Kamer nog naar behoren? Kan de rechterlijke macht politieke druk en maatschappelijke verharding aan? Worden politiek-bestuurlijke akkoorden nog voldoende juridisch getoetst?

De avond wordt ingeluid door een korte column van NRC-journalist en politiek commentator Tom-Jan Meeus i. Te gast is hoogleraar Democratie en Rechtsstaat Maurice Adams (Tilburg Law School) en Martien Diemer. Diemer werkte tot zijn pensioen afgelopen mei 25 jaar voor de Amsterdamse rechtbank als rechter. Zo veroordeelde hij onder meer Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Ook te gast is Loek Hermans; oud-Lid van de Eerste en Tweede Kamer (VVD) en oud-minister (OCW) ten tijde van het tweede paarse kabinet olv Wim Kok.

De opzet van de avond is ontworpen om diepgaand te spreken over deze zaken. In een "ronde tafel gesprek" zullen onze gastsprekers hun licht schijnen over deze materie en zodoende de aanwezige bezoekers inzicht bieden in de werking van onze democratische rechtstaat en de vereisten voor de versterking en continuering daarvan. Tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan het gesprek door vragen te stellen aan onze gastsprekers.

Moderator van de avond is Clairy Polak.

Over Slow Politics:

Het vertrouwen in Haagse politici is laag, de overheid doet ogenschijnlijk weinig goed en de moderne mediacratie hijgt zich van incident naar hype. Onverenigbare pleidooien voor meer leiderschap in de politiek en tegelijkertijd meer ruimte voor de burgers domineren het publieke debat. In de serie Slow Politics onderzoekt De Balie wat de diepere achtergronden zijn van de verstoorde verhoudingen tussen de politiek, burgers en de democratische rechtstaat. De verstoorde verhoudingen van onze trias politica, de spanningen tussen onze volksvertegenwoordigers en mondige burgers, de afkalving van het algemeen belang, de dynamiek tussen media en politiek: we zoeken antwoorden bij mensen met rijke ervaring, kennis en inzicht. En wat moeten burgers daarmee aan?

Aflevering #4 op dinsdag 1 november bespreekt de huidige staat en legitimiteit van onze vertegenwoordigende democratie.

Aflevering #5 op dinsdag 6 december bespreekt de verhouding tussen media en politiek ten tijde van de verkiezingen.

Aflevering #6 op dinsdag 3 januari bespreekt de teloorgang van het algemeen belang en de opkomst van het feitenvrije debat.


Inhoudsopgave

1.

De Balie

Deze organisatie organiseert debatten, seminars, theater- en filmvoorstellingen met betrekking tot culturele, sociale en politieke vraagstukken in Amsterdam. Door middel van deze activiteiten worden vele interessegebieden bestudeerd en bediscussieerd, zoals technologie, kunst, economie, de veranderende bevolkingssamenstelling, Europa etc. De Balie is open voor een breed publiek en voor alle soorten media.

De Balie is gevestigd in het voormalige gerechtshof aan het Leidseplein in Amsterdam, en is in 1982 opgericht. Voormalig PvdA-politicus Felix Rottenberg i is mede-oprichter van de organisatie.

2.

Meer over...