Vindt de NL regering dat ISIS genocide pleegt? Waarom deze vraag belangrijke gevolgen heeft

Met dank overgenomen van P.H. (Pieter) Omtzigt i, gepubliceerd op maandag 12 september 2016, 8:04.

Vindt de NL regering dat ISIS genocide pleegt?

Waarom deze vraag belangrijke gevolgen heeft

Een uitleg en Kamervragen

Voor de zomer beloofde Minister-President Rutte antwoord te geven op de vraag of ISIS genocide pleegt of niet.

Hij probeerde er onderuit te Komen door te zeggen dat dat iets voor historici is om te bepalen. Dat is het echter niet.

Indien er genocide gepleegd wordt, dan is het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van toepassing. Dat is een van de weinige verdragen die landen verplicht in te grijpen, binnen de mogelijkheden die ze hebben. Dat is ook bevestigd in de zaak over de genocide in Bosnië voor het internationale hof van justitie in Den Haag.

Dit jaar hebben de parlementaire assemblee van de raad van Europa, het Europees Parlement, het Britse lagerhuis en het Amerikaanse congres al uitgesproken dat er sprake is van genocide. Ook minister van buitenlandse zaken Kerry heeft dat gedaan.

Immers ISIS vermoordt en kruisigt mensen van andere religies, voert vrouwen en jonge meisjes in slavernij waar ze mishandeld en verkracht worden. En dit is volgens haar eigen wetten legitiem.

Nu is de vraag: vindt ook de Nederlandse regering dat dat de genocideconventie van toepassing is?

Als dat zo is, dan heeft dan bijvoorbeeld gevolgen voor mensen met een Nederlands paspoort die voor ISIS vechten of vochten: zij deden dan mee met een genocidale organisatie en moeten gestraft worden. Ook is Nederland dan verplicht mensen te verhinderen om deel te nemen aan de genocide.

Rutte heeft de vraag in de Kamer constant ontweken, antwoorden beloofd en daarna niet gegeven. Vandaar deze vragen en het verzoek om ze binnen een week te beantwoorden.

Vragen van het lid Omtzigt aan de Minister-President en de minister van Buitenlandse Zaken over de erkenning van de genocide, die op dit moment door ISIS gepleegd wordt

 • 1. 
  Herinnert u zich dat u in het debat van 5 juli 2016 de vraag voorgelegd kreeg: “[ISIS] begaat genocide, volgens de Raad van Europa, het Europees Parlement en het Amerikaans Congres. Sinds kort erkent ook de VN het. Dat doet ISIS door mensen in slavernij te brengen en te stenigen en door massamoorden en genocide te begaan. Jezidi's, christenen, maar ook religieuze moslimminderheden die niet precies de interpretatie hebben die zij wil zijn het slachtoffer. Erkennen de Nederlandse regering en andere regeringen van de EU dat er op dit moment sprake is van genocide?” (handelingen 104, 2015/2016, debat over de uitkomsten van de Europese top van 28 en 29 juni)
 • 2. 
  Herinnert u zich dat u de tweede precieze vraag kreeg: “Ik heb een vraag rondom genocide. Het is niet aan het Nederlandse kabinet om te bepalen of iemand schuldig is, maar de politieke vraag is als zodanig beantwoord in het Europees parlement, in de Raad van Europa, door de VN-expertcommissie en door het Amerikaans Congres. Die gaan ervan uit dat ISIS genocide pleegt. Dat heeft zekere gevolgen voor de vraag of je de Genocideconventie van kracht vindt en je er dus voor moet zorgen dat je eigen onderdanen er niet aan mee willen doen. Is de Nederlandse regering met deze organen van mening dat hier gehandeld moet worden onder de veronderstelling dat hier genocide op minderheden gepleegd wordt? Of neemt de Nederlandse regering een totale alleingang positie in, dat ze nog niet weet of dat gebeurt en ze dat pas achteraf als historicus beoordeelt? 
 • 3. 
  Herinnert u zich dat u daarna op de vraag “Ik zou het graag in een briefje willen hebben met precies de reactie op de drie aangenomen teksten en op de tekst van VN waaraan ik refereerde. ” toezegde: Ik zeg een briefje toe.
 • 4. 
  Heeft u kennis genomen van de resolutie 2091 van de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa waarin helder staat “ [The Assembly] notes with great concern that many of these recent terrorist attacks are claimed by, and may be attributed to, individuals who act in the name of the terrorist entity which calls itself “Islamic State” (Daesh) and who have perpetrated acts of genocide and other serious crimes punishable under international law. States should act on the presumption that Daesh commits genocide and should be aware that this entails action under the 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.” En “The Assembly recalls that under international law States have a positive obligation to prevent genocide, and thus should do their utmost to prevent their own nationals from taking part in such acts.” Heeft u kennis genomen van het feit dat deze resolutie bijna unaniem is aangenomen met slechts een tegenstem?
 • 5. 
  Heeft u kennis genomen van de aangenomen motie van het Europees Parlement, die helder stelt: “[The European Parliament] stresses that the so-called „ISIS/Daesh‟ is committing genocide against Christians and Yazidis, and other religious and ethnic minorities, who do not agree with the so-called „ISIS/Daesh‟ interpretation of Islam, and that this therefore entails action under the 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” (2016/2529(RSP))
 • 6. 
  Heeft u kennis genomen van het feit dat ook het huis van afgevaardigden in de VS en de het Lagerhuis vergelijkbare moties hebben aangenomen?
 • 7. 
  Heeft u bovendien kennis genomen van het standpunt van de Amerikaanse regering (http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/03/254782.htm) dat ISIS genocide pleegt? Hoe beoordeelt u het standpunt van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken dat hij geen rechter, aanklager of jury is, maar wel het politieke standpunt inneemt dat ISIS genocide pleegt?
 • 8. 
  Op basis van welk afwegingskader besluit Nederland of er een genocide plaatsvindt in de zin van de 1948 “ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG)”?
 • 9. 
  Deelt u de opvatting dat het juist niet de bedoeling van de conventie is om te wachten tot een rechtbank iemand definitief voor genocide veroordeelt voordat gehandeld wordt, omdat in de meeste gevallen dan al een hele bevolkingsgroep is uitgemoord?
 • 10. 
  Deelt de Nederlandse regering de mening dat ISIS genocide pleegt?
 • 11. 
  Deelt de Nederlands regering de mening dat zij onder de 1948 genocide conventie dient te handelen omdat ISIS genocide pleegt?
 • 12. 
  Welke maatregelen treft Nederland tegen mensen die vanuit Nederland willen deelnemen aan de strijd bij ISIS of deelgenomen hebben aan die strijd?
 • 13. 
  Welke maatregelen dient Nederland te nemen indien het genocide verdrag van toepassing is op deze situatie?
 • 14. 
  Bent u bekend met de uitspraak Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro voor het Internationaal Hof in Den Haag en de uitleg die over de verplichting in het genocide verdrag is gegeven? Kunt u samenvatten welke verplichtingen daaruit voor Nederland kunnen voortvloeien?
 • 15. 
  Welke adviezen zijn intern en extern uitgebracht aan de Nederlandse regering over de vraag of ISIS genocide pleegt op minderheden? Kunt u deze adviezen openbaar maken?
 • 16. 
  Heeft u de volkenrechtelijk adviseur om advies gevraagd inzake de vraag of ISIS genocide pleegt en zo ja, welke actie de Nederlandse regering daarop moet ondernemen onder het 1948 genocide verdrag?
 • 17. 
  Indien u nog geen advies gevraagd heeft aan de volkenrechtelijk adviseur, wilt u dat dan onmiddellijk doen?
 • 18. 
  Wilt u deze vragen een voor een en binnen een week beantwoorden, aangezien de vragen al negen weken geleden gesteld zijn en u meerdere interne rapellen voor een antwoord in de wind geslagen heeft?