PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2017 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 16 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Partij voor de Dieren (PvdD)†i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Marianne Thieme†i als lijsttrekker. De PvdD haalde 5 zetels, daarvůůr had de partij 2 zetels in de Tweede Kamer†i. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Plan B - Hou vast aan je idealen'.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

De PvdD ging de verkiezingen in met het programma: 'Plan B - Hou vast aan je idealen'. Het programma is vooral gericht op dierenrechten en vergroening van de economie.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017†i zijn:

Economie/begroting

 • verlagen van de belasting op arbeid.
 • er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger.
 • aanpakken van belastingdeals met multinationals: Nederland moet stoppen met het faciliteren van belastingontwijking en bestaande deals openbaar maken.
 • afschaffen van bonussen in de financiŽle sector.
 • de Balkenende-norm gaat gelden voor alle publieke en semipublieke instellingen.
 • invoeren van een vermogenrendementsheffing op basis van reŽel rendement.
 • koppelen van de kinderbijslag aan het inkomen van de ouder(s).
 • bij- en herscholing moeten worden aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid.
 • democratiseren van pensioenfondsen; pensioenfondsen mogen geen nieuwe investeringen doen in niet-duurzame sectoren zonder een bindend ledenreferendum.

Groen en Duurzaam

 • verhogen van de belasting op grondstoffen.
 • invoeren van een gerichte kilometerheffing.
 • invoeren van een groene staatsbalans: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien.
 • meer duurzame productie voor de regionale markt, minder bulkproductie voor de export.
 • aanpassen van de aanbestedingsprocedures van de overheid opdat alle inkopen die de overheid doet gegarandeerd duurzaam, diervriendelijk en sociaal verantwoord zijn.
 • invoeren van een groene investeringsbank in handen van de staat.
 • sluiten van de kernreactoren.
 • invoeren van statiegeld op blikjes en kleine flesjes; hogere btw voor ongezond voedsel.
 • afschaffen van subsidies en belastingkortingen voor producenten en (groot)verbruikers van fossiele energie.

Dierenrechten

 • afschaffen van dierentuinen.
 • opnemen van dierenrechten in de Grondwet.
 • afschaffen van dierproeven met primaten; strenger toetsen van aanvragen voor dierproeven.
 • er moeten voldoende dierenpolitieagenten komen.
 • invoeren van een bedenktijd voor de aankoop van een dier.
 • strengere wettelijke eisen voor het welzijn van dieren in kinderboerderijen.
 •  

Zorg

 • afschaffen van de mantelzorgboete.
 • invoeren van een Nationaal Zorgfonds.
 • afschaffen van de sollicitatieplicht voor 60-plussers.
 • invoeren van een flexibele AOW-leeftijd, mede op basis van het aantal gewerkte jaren.

Veiligheid en justitie

 • investeren in politiebureaus en wijkagenten.
 • cameratoezicht mag slechts tijdelijk gebruikt worden in een door de rechter aangewezen risicogebied.
 • majesteitsschennis en de strafbaarheid van belediging van een buitenlands staatshoofd worden geschrapt uit de wet.
 • het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgeheven: de politie gaat weer naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie wordt weer een zelfstandig ministerie.

Europa

 • beperken van de invloed van de Europese Unie.
 • een internationaal hof moet 'ecocide', moord op ecosystemen voortaan vervolgen.

Overig

 • invoeren van een ministerie van Voedsel en Landbouw.
 • afschaffen van de officiŽle geslachtregistratie.
 • invoeren van een raadgevend referendum dat tegelijkertijd met andere verkiezingen kan plaatsvinden (zoals in Zwitserland).
 • invoeren van een verbod op consumentenvuurwerk.
 • de maximumsnelheid moet terug naar 120 kilometer per uur.
 • betaald vaderschapsverlof naar drie maanden voor vaders.
 •  

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over