Vragen over de leegloop bij de belastingdienst

Met dank overgenomen van P.H. (Pieter) Omtzigt i, gepubliceerd op woensdag 24 augustus 2016, 16:04.

De reorganisatie van de belastingdienst gaat fors anders dat staatssecretaris Wiebes gepland had. Hij wilde tot 2023 ongeveer 5000 mensen laten afvloeien en 1500 mensen aannemen. Maar de redelijk royale vertrekpremie leidde tot al 6900 aanmeldingen zo schrijf het FD vanmorgen.

Een organisatie kan niet zomaar hetzelfde werk blijven doen als 20% van de mensen vertrekt. En we vermoeden dat er onderdelen zijn waar nog een veel groter deel van het personeel vertrekt.

Het CDA wilde deze miljarden kostende operatie als 'groot project' behandelen. dat betekent dat de Kamer regelmatig informatie zou krijgen van de regering over het verloop. Helaas wilden de regeringspartijen dat niet en laten zij de informatievoorziening over aan de regering. Vandaar dat ik vandaag het volgende setje schriftelijke vragen voorleg aan staatssecretaris Wiebes:

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de leegloop bij de belastingdienst

 • 1. 
  Kunt u aangeven hoeveel mensen zich per 1 september 2016 hebben aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling van de belastingdienst? (Bron: FD, Kwart werknemers wil weg bij belastingdienst, 24 augustus 2016)
 • 2. 
  Kunt u per functiegroep aangeven hoeveel mensen er bij de belastingdienst werken en hoeveel zich hebben aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling?
 • 3. 
  Kunt u per vijf jarige leeftijdscohort aangeven hoeveel mensen er bij de belastingdienst werken en hoeveel zich hebben aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling? Kunt u hierbij de leeftijdscohorten van 63, 64 en 65 jarigen apart per jaar tonen?
 • 4. 
  Kunt u aangeven hoeveel mensen van 64 jaar of ouder voor 1 juli 2016 gekozen hebben voor traject A en vlak voor hun AOW leeftijd (of erna!) de volledige transitievergoeding gekregen hebben? Hoeveel transitievergoeding is er in totaal aan deze groep betaald?
 • 5. 
  Hoeveel mensen verwacht u dat er zullen vertrekken onder de vrijwillige regeling en hoeveel geld kost hun vertrek in totaal (aan zowel vertrekpremie, uitkeringen, omscholingskosten en andere kosten)?
 • 6. 
  Kunt u de tekst van het sociaal akkoord aan de Kamer doen toekomen inclusief de voorwaarden die vertrekkers kregen?
 • 7. 
  Kunt u aangeven welke wijzigingen er tussentijds zijn aangebracht in de voorwaarden van afvloeien?
 • 8. 
  Op welke wijze is dit akkoord tot stand gekomen, wiens handtekening staat eronder en hoe bent u betrokken geweest bij het opstellen ervan?
 • 9. 
  Zijn er processen bij de belastingdienst die de normale wettelijke termijnen niet halen door de reorganisatie, of die het beoogde aantal controles of afhandelingen niet aankunnen? Zo ja, kunt u dan per proces aangeven wat er mis gaat door deze reorganisatie in 2016 en 2017?
 • 10. 
  Wanneer was u voor het eerst duidelijk dat het gebruik van de vertrekregeling zo groot was en wat heeft u toen gedaan?
 • 11. 
  Kunt u de originele kosten van de reorganisatie van de belastingdienst geven en de huidige beste schatting? (Het gaat hier om de kosten per jaar en per onderdeel van de reorganisatie)
 • 12. 
  Kunt u deze vragen een voor een en binnen de reguliere termijn beantwoorden?