Verkooppunten hebben er tabak van

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op maandag 22 augustus 2016.

Op donderdag 11 augustus brachten de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Erik Ziengs een uitgebreid werkbezoek aan de tabaksfabriek van Niemeyer in Groningen.

Zij werden daarbij vergezeld door VVD-wethouder Joost van Keulen en VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge. De politici lieten zich bijpraten over de strenge tabaks-regelgeving in Nederland. Die vaak verder gaat dan de Europese regelgeving. Erik Ziengs heeft Preventie en daarmee het rookbeleid in portefeuille.

“Dat er ten aanzien van het roken een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd is prima. Helemaal mee eens. Maar zorg daarin wel voor een gelijk speelveld. Het Ministerie van VWS broedt al weer op maatregelen die veel verder gaan dan de ons omringende landen. Het enige dat je daarmee bereikt is, dat de industrie - en dus ook de werkgelegenheid - wegtrekt en zich elders vestigt.”

Ook de nieuwe verpakkingsmaatregelen leiden regelmatig tot gefronste wenkbrauwen: “De ene maatregel is nog niet ingevoerd of de volgende staat alweer op stapel. Geef de industrie de tijd om nieuwe maatregelen door te voeren. Die nieuwe maatregelen hebben vaak ingrijpende gevolgen voor zowel het productie- als het verpakkingsproces.”

Erik Ziengs legt er daarbij de nadruk op dat Theodorus Niemeyer al meer dan 150 jaar in Groningen is gevestigd. En daarbij zorg draagt voor flink wat werkgelegenheid in de regio.

Maar volgens Erik Ziengs gaan vooral de verkooppunten gebukt onder een toenemend treiter-beleid: “Benzinestations, kruideniers, tabakszaken en andere verkooppunten weten soms niet meer waar ze aan toe zijn. Vaak wordt het ‘rokertje-pesten’ over hun hoofden uitgevochten. Daarbij is de redelijkheid en de duidelijkheid ver te zoeken. De druk wordt eenzijdig bij de verkooppunten gelegd. Dat is lang niet altijd terecht. Ook zij hebben grote behoefte aan een duidelijk beleid en een gelijk speelveld.”