Voorkom uitkeren van winst door zorgverzekeraar

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 20 juli 2016, 11:09.

Zorgverzekeraars moeten zich maar met één ding bezig houden: het regelen en betalen van goede zorg. Dit doen ze met ons premiegeld. Daar past bij dat ze de wensen en behoefte van patiënten en verzekerden volgen. Zodat mensen erop kunnen vertrouwen dat ze de goede zorg krijgen die bij hen past. Daar moet dus elke euro aan zorg geld aan worden besteed. Om te voorkomen dat zorgverzekeraars ooit winst gaan maken en dit geld uitkeren, dien ik vandaag samen SP en CDA een wetsvoorstel in dat ervoor moet zorgen dat elke euro winst van zorgverzekeraars wordt besteed aan het beter maken van de zorg. Zodat niet aandeelhouders maar mensen die zorg nodig hebben profiteren van ons zorggeld

Als een zorgverzekeraar goede zorg inkoopt die bijdraagt aan langer gezond houden van mensen en er blijft geld over, dan mag dit geld wat ons betreft worden gebruikt voor lagere premie, betere zorg of innovatie die mensen langer gezond houdt. Bij het in werking treden van het nieuwe zorgstelsel is een grote buffer vastgesteld die voor tien jaar werd vastgesteld. Dit geld komt in 2018 vrij beschikbaar voor zorgverzekeraars. Wij willen voorkomen dat dit geld ooit uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders Dit geld moet juist ten goede komt aan goede zorg. Daarom dien ik vandaag samen met Renske Leijten en Hanke Bruins Slot een wetsvoorstel gemaakt in. Deze wet verbiedt zorgverzekeraars om winst uit te keren aan aandeelhouders. Doen ze dat toch, dan krijgen zij een boete die net zo hoog is als de uitgekeerde winst. Zo regelen we dat iedere euro winst van zorgverzekeraars wordt gebruikt om de zorg ook echt beter te maken. Dat is goed voor ons allemaal.

Zorgverzekeraars zijn in 2006 private organisaties geworden. De PvdA was daar destijds tegenstander van. Maar nu zorgverzekeraars de publieke taak hebben om ons premiegeld te beheren, behoren ze dit met een publiek moraal uit te voeren. Juist dan is er een extra verplichting om legitimiteit te verkrijgen van de verzekerden. Dit gaat nog niet goed. Er is grote ontevredenheid. Terecht.

Daarom heeft de PvdA voorstellen gedaan om zorgverzekeraars te dwingen de wensen en noden van patiënten en verzekerden als uitgangpunt te nemen. Dat betekent dat verzekerden meer zeggenschap horen te krijgen over de inkoop en organisatie van zorg. Kwaliteit van zorg kan het beste worden bepaald door een patiënt en zijn zorgverlener. En de organisatie van zorg in een regio wordt alleen maar beter als die in samenspraak met mensen uit die regio tot stand komt. Dit ging niet vanzelf, daarom heeft de PvdA voorstellen gedaan die nog dit jaar worden behandeld in de Tweede Kamer. Zo zorgen we er stap voor stap voor dat ons premiegeld goed terecht komt en dat mensen om wie de zorg draait, daar ook weer zeggenschap over krijgen.